https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.46874.37ea8e43-6d69-48a4-a8da-47580dfe55b5.cf90a1b2-49f6-4c7d-9984-f3d287b579c2.4adf6cdc-92cc-4260-bdb3-cca09c2ea124.png

MeisterTask - Task Management for Teams

od: MeisterLabs GmbH

(46 hodnotenia)

Reach inbox zero fast and with ease with MeisterTask for Outlook!

Across the world, teams use MeisterTask to organize and manage tasks in a beautifully designed, customizable environment that adapts to their individual needs. Kanban-style project boards allow teams to create streamlined, automated workflows and get more done together.

Learn more at https://www.meistertask.com/

With MeisterTask for Outlook you can turn emails into existing or new tasks and automatically insert them in the project and section of your choice!

Note: This add-in requires a MeisterTask account. MeisterTask offers a free "Basic" plan with unlimited tasks and collaborators.

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad mená odosielateľov, mená príjemcov, e-mailové adresy, telo správy a informácie o prílohe. Doplnok môže tieto údaje odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nebudú čítať ani upravovať.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.12128.37ea8e43-6d69-48a4-a8da-47580dfe55b5.861d39da-0e88-4235-bebd-7c5dbffaa5bf.364e8849-16c4-48ae-a3a4-5d7e884509f0.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.34559.37ea8e43-6d69-48a4-a8da-47580dfe55b5.861d39da-0e88-4235-bebd-7c5dbffaa5bf.97f349b3-e123-406a-87c2-9fdb2190c122.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.62128.37ea8e43-6d69-48a4-a8da-47580dfe55b5.861d39da-0e88-4235-bebd-7c5dbffaa5bf.53bfc00a-eedf-4076-a9bc-8d9b1b87914d.png