https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7728.956a475e-050a-4d28-84be-e5dd8e6ed292.8491f657-6c24-4544-8f7d-93b092b90d36.d7d34374-9827-4b0a-acb3-7962c9fcb771.png

Nezko - Interactive and Trackable Sales Brochures

Virtual Works

Send interactive brochures and track each prospect's level of engagement to follow-up more effective

Send trackable Nezko brochures directly from Outlook.

No more switching between Nezko and Outlook to create, copy and paste your trackable Nezko links.

Access the power of Nezko within Outlook:

- Create personalized Nezko brochures.

- Add your buyer's logo.

- Include your proposal and additional files.

- Automatically paste your trackable link into your e-mail messages.

- Track each buyer's level of engagement to follow-up in a smarter and more effective way.

A Nezko account is required to use this add-in.

Možnosti doplnku
Keď sa tento doplnok používa:
 • Môže odosielať údaje cez internet
 • Tento doplnok môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad informácie o texte, predmete, odosielateľovi, príjemcoch a prílohe, a upravovať ich. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nebudú čítať ani upravovať.
 • Súhrnný prehľad
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5623.956a475e-050a-4d28-84be-e5dd8e6ed292.8491f657-6c24-4544-8f7d-93b092b90d36.da2fda51-b8fd-420c-9a24-24f35ce3c542.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20352.956a475e-050a-4d28-84be-e5dd8e6ed292.8491f657-6c24-4544-8f7d-93b092b90d36.9b01c78f-f411-48db-96db-a35b59125024.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30348.956a475e-050a-4d28-84be-e5dd8e6ed292.8491f657-6c24-4544-8f7d-93b092b90d36.eed39bcd-b757-4819-b050-3660e068d374.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33317.956a475e-050a-4d28-84be-e5dd8e6ed292.8491f657-6c24-4544-8f7d-93b092b90d36.1777a046-cde3-476f-85ec-2a2d1149f580.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22192.956a475e-050a-4d28-84be-e5dd8e6ed292.8491f657-6c24-4544-8f7d-93b092b90d36.8aca1884-23ca-4181-a0d5-b3da30871344.jpeg