https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22750.96fdf317-2b1e-4996-a6f0-dfd726bff836.8a32ed37-99ca-421a-9d9e-e3fba3d95bc4.7e6c9449-9b88-4f8b-b875-7cca66280f6b.png

Teamleader email tracker

Teamleader

Track incoming and outgoing email directly to the right contact in your Teamleader CRM.

The Teamleader email tracker for Outlook allows you to track incoming and outgoing email straight from your email account to the right contact in your Teamleader CRM. Easily keep track of points of contact with your leads or customers by putting all relevant information in one spot. Contact not known in your CRM database? Add him or her in one click!

You need to have a Teamleader account to be able to use this add-in. Create a free trial via https://go.teamleader.eu/trial/try-now

Teamleader is a online SaaS-tool that combines CRM, project management and invoicing into one. Specifically designed for SMEs, it helps small and medium sized businesses to optimize their workflow, allowing them to focus on what matters most: their business.

Možnosti doplnku
Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad informácie o texte, predmete, odosielateľovi, príjemcoch a prílohe, a upravovať ich. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nebudú čítať ani upravovať.
  • Súhrnný prehľad
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51782.96fdf317-2b1e-4996-a6f0-dfd726bff836.8a32ed37-99ca-421a-9d9e-e3fba3d95bc4.dd5c2849-31a0-4821-956e-f56f4f6d5bf8.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5610.96fdf317-2b1e-4996-a6f0-dfd726bff836.8a32ed37-99ca-421a-9d9e-e3fba3d95bc4.9d1ef79d-ea24-4858-b6c8-3c902357f66d.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36803.96fdf317-2b1e-4996-a6f0-dfd726bff836.8a32ed37-99ca-421a-9d9e-e3fba3d95bc4.2b5ddec0-45dc-4b6a-97f2-f45658fd4f4a.png