https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60816.42813361-1dde-47d0-855d-07f6ea7c6aa1.5ff5c382-9289-4153-9af0-46bad0885aa4.25f93189-4b07-42cf-b35c-e8ca6bc4e025.png

Barracuda Essentials for Outlook

Barracuda Networks, INC

Easily send encrypted emails with the touch of a button. Report suspicious messages to Barracuda.

Barracuda Essentials for Email Security users can easily send encrypted emails with a touch of a button using the Outlook Add-In without relying on policy-based encryption. Additionally, users can quickly set preferences and submit suspicious emails to Barracuda for analysis. To leverage the Barracuda Essentials for Email Security Outlook Add-In, the user's organization must have a Barracuda Essentials for Email Security and/or Barracuda Forensics and Incident Response subscription.

Možnosti doplnku
Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže čítať alebo upraviť obsah ľubovoľnej položky vo vašej poštovej schránke a vytvoriť nové položky. Môže získať prístup k osobným informáciám, ako sú napríklad informácie o tele, predmete, odosielateľovi, príjemcoch alebo prílohách, v ľubovoľnej správe alebo položke kalendára. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany.
  • Súhrnný prehľad
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7373.42813361-1dde-47d0-855d-07f6ea7c6aa1.5ff5c382-9289-4153-9af0-46bad0885aa4.0360c521-6978-414a-9767-4298f498b0c5.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.15326.42813361-1dde-47d0-855d-07f6ea7c6aa1.5ff5c382-9289-4153-9af0-46bad0885aa4.7df600ca-0110-4828-a58b-fbfa43406177.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.62566.42813361-1dde-47d0-855d-07f6ea7c6aa1.5ff5c382-9289-4153-9af0-46bad0885aa4.5f42d4c0-edc9-4c0e-ae48-e57bc7d997d2.png