https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25217.b9e4ea9f-2196-46e7-b6ea-7ec1c7b34345.b595c53b-98ad-4d4c-8a81-0c09f4193269.3af861f8-2dbe-4aeb-97f1-bb3637d5a57a.jpeg

Trustifi for Outlook – Secure and Productive Email

od: Trustifi

(111 hodnotenia)

Get true email power with encryption, controlling, tracking and certified email.

Trustifi gives you true peace of mind, with the ultimate add-in for Outlook. Trustifi seamlessly integrates into your current email account, allowing you to send your most important documents with impenetrable encryption, certified proof of email delivery, tracking, and built-in security protection.

-----------------------

Impenetrable Security: Trustifi uses military-grade encryption to protect your most important emails. Emails are sent securely with Multi-Factor authentication to protect both your recipients and your privacy.

-----------------------

Comprehensive tracking: Trustifi provides in-depth information surrounding your messages, get answers to:

• Who sent the message

• When it was sent

• Where and when it was opened

• On what device was it read

----------------------

Certified email: Trustifi's federally-approved certified email solution allows users to postmark emails for legal proof of sending

----------------------

How to get started:

1. Sign up at https://app.trustifi.com/#/trialsignup to get your free plan

2. Verify your email address (by clicking on the link within the email we'll send you)

3. Install the Trustifi add-in on your Outlook and Login

4. When composing a new mail, open the Trustifi task pane

6. Select recipients and Protection methods from the task pane and click Apply.

7. Write your email, add any attachments and send!

8. Comeback to a previously sent email, open the Trustifi task pane to view the email's reports for Tracking, Controlling, Recall, Postmark, Encrypted Reply and more.

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže čítať alebo upraviť obsah ľubovoľnej položky vo vašej poštovej schránke a vytvoriť nové položky. Môže získať prístup k osobným informáciám, ako sú napríklad informácie o tele, predmete, odosielateľovi, príjemcoch alebo prílohách, v ľubovoľnej správe alebo položke kalendára. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48343.b9e4ea9f-2196-46e7-b6ea-7ec1c7b34345.b595c53b-98ad-4d4c-8a81-0c09f4193269.d05ffb3e-7b3f-46b7-a8cb-682406753bd6.jpeg
/staticstorage/9db518f4/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48343.b9e4ea9f-2196-46e7-b6ea-7ec1c7b34345.b595c53b-98ad-4d4c-8a81-0c09f4193269.d05ffb3e-7b3f-46b7-a8cb-682406753bd6.jpeg
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.62382.b9e4ea9f-2196-46e7-b6ea-7ec1c7b34345.b595c53b-98ad-4d4c-8a81-0c09f4193269.fdf29f52-5dc4-42a0-bcbb-a419be6c0daf.jpeg
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.54736.b9e4ea9f-2196-46e7-b6ea-7ec1c7b34345.b595c53b-98ad-4d4c-8a81-0c09f4193269.18abb2a0-3066-4639-9f14-e9eb0b94c9ba.jpeg
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.636.b9e4ea9f-2196-46e7-b6ea-7ec1c7b34345.b595c53b-98ad-4d4c-8a81-0c09f4193269.147d0e97-1133-4c1c-b6de-5fdb910b1f87.jpeg
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30594.b9e4ea9f-2196-46e7-b6ea-7ec1c7b34345.b595c53b-98ad-4d4c-8a81-0c09f4193269.0527facd-df06-4f5e-bbf5-1cf11f591acc.jpeg