https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60790.e1912653-be0a-4dd9-969e-342a54ceefb1.c1c57650-1eb0-4896-92f2-3d10e664411a.74b07bbc-b6c7-478a-a6a9-833bdcdc8981.png

PracticePanther

od: PracticePanther

(101 hodnotenia)

Add emails, attachments, tasks, and time entries to new or existing contacts in PracticePanther

You can now work faster and get more done in less time by using the dedicated Outlook add-on for PracticePanther. Add new contacts, link existing contacts, save emails, bill for your time, and much more - all from within Outlook! A PracticePanther account is required. If you don't have one you can sign-up for a free trial of our software.

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže čítať alebo upraviť obsah ľubovoľnej položky vo vašej poštovej schránke a vytvoriť nové položky. Môže získať prístup k osobným informáciám, ako sú napríklad informácie o tele, predmete, odosielateľovi, príjemcoch alebo prílohách, v ľubovoľnej správe alebo položke kalendára. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.26139.e1912653-be0a-4dd9-969e-342a54ceefb1.c1c57650-1eb0-4896-92f2-3d10e664411a.71aac2e5-300c-4039-9c52-227d6b5d1119.jpeg
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40901.e1912653-be0a-4dd9-969e-342a54ceefb1.c1c57650-1eb0-4896-92f2-3d10e664411a.f987a6b6-4532-47f7-947d-a0e58c5864d6.jpeg
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20603.e1912653-be0a-4dd9-969e-342a54ceefb1.c1c57650-1eb0-4896-92f2-3d10e664411a.dcb524ef-817b-4416-9a7e-9728d969ebc4.jpeg