https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.65053.8e53fa91-bc6c-4192-bbc8-b433495681e5.ca57e9e7-b4c0-4f84-b9ac-e85df14d4682.0496ea18-b64e-4119-9ced-dc5a103241ea.png

Datadog for Microsoft Teams

od: Datadog

(432 hodnotenia)

Receive your Datadog alerts/notifications and collaborate on incidents in Microsoft Teams.

Datadog is the essential monitoring and security platform for cloud applications. We bring together end-to-end traces, metrics, and logs to make your applications, infrastructure, and third-party services entirely observable. These capabilities help businesses secure their systems, avoid downtime, and ensure customers are getting the best user experience.

This app lets you receive Datadog monitor notifications, graph snapshots and collaborate on incidents to keep the whole team updated without leaving Microsoft Teams.

You need an active Datadog organization and user account to use this app.

Visit https://docs.datadoghq.com/integrations/microsoft_teams/ for information on how to get started.

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad telefónne čísla, poštové adresy alebo URL adresy. Doplnok môže tieto údaje odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nebudú čítať ani upravovať.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35474.8e53fa91-bc6c-4192-bbc8-b433495681e5.32a28206-33c8-4cad-92a2-76850e859cb6.85ce393b-3159-40e0-ac0d-1a9306d032ee.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31930.8e53fa91-bc6c-4192-bbc8-b433495681e5.32a28206-33c8-4cad-92a2-76850e859cb6.56be8a53-2994-41bf-b67c-5e0e3bb9dcc4.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27212.8e53fa91-bc6c-4192-bbc8-b433495681e5.ca57e9e7-b4c0-4f84-b9ac-e85df14d4682.ef8c599a-2aa9-4ec2-95d2-6c9fa0de7288.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.12115.8e53fa91-bc6c-4192-bbc8-b433495681e5.ca57e9e7-b4c0-4f84-b9ac-e85df14d4682.61264036-57c5-4415-b27f-24c2c3f4f91a.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.2488.8e53fa91-bc6c-4192-bbc8-b433495681e5.ca57e9e7-b4c0-4f84-b9ac-e85df14d4682.d6edef3b-0f57-4ea1-a1eb-d0184f0f66e2.png