https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.46326.47f1c651-a4f9-4141-a617-1892dcda380f.e5ec56ae-a903-4c0e-b0e4-c8790cd11103.53cd3aab-042a-4032-ae90-517f14db1f7d.jpeg

LeadBoxer for Outlook - Email Tracking Platform

LeadBoxer

Track email open & click behaviour as part of your sales or lead generation efforts

Do you want to track your business emails?

This Outlook Add-in will add the option to track all emails sent to individuals through Outlook.

This is very useful if you are working in sales, marketing or doing business development.

Main Benefits

 • Track an unlimited number of emails.
 • See who opens your email and when!
 • Turn tracking auto-on or off
 • Turn link tracking auto-on or off
 • Specify link tracking domains
 • Get detailed reporting inside Outlook
 • Group deploy, or enable/ disable team members

LeadBoxer Platform

The add-in can be used as a stand-alone product or integrated into the LeadBoxer Platform to track clicks and pageviews on our company website. See www.leadboxer.com for full details.

Subscription

In order to use this plugin, you need to purchase a (trial) subscription for one or more users/seats through the Microsoft Appsource store. Find the LeadBoxer for Outlook add-in below and start your (trial) account

All accounts automatically get a free 30 day trial

Možnosti doplnku
Keď sa tento doplnok používa:
 • Môže odosielať údaje cez internet
 • Tento doplnok môže čítať alebo upraviť obsah ľubovoľnej položky vo vašej poštovej schránke a vytvoriť nové položky. Môže získať prístup k osobným informáciám, ako sú napríklad informácie o tele, predmete, odosielateľovi, príjemcoch alebo prílohách, v ľubovoľnej správe alebo položke kalendára. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany.
 • Súhrnný prehľad
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23675.47f1c651-a4f9-4141-a617-1892dcda380f.e5ec56ae-a903-4c0e-b0e4-c8790cd11103.ab137109-b1b9-4cef-b37b-3d20dea0d632.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.29461.47f1c651-a4f9-4141-a617-1892dcda380f.e5ec56ae-a903-4c0e-b0e4-c8790cd11103.87237635-db88-47d8-b4a8-0cb957a11754.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.2486.47f1c651-a4f9-4141-a617-1892dcda380f.e5ec56ae-a903-4c0e-b0e4-c8790cd11103.c6fc33eb-704d-4c95-82be-f4c0e6a22dd4.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.55039.47f1c651-a4f9-4141-a617-1892dcda380f.e5ec56ae-a903-4c0e-b0e4-c8790cd11103.ad209530-68a3-45df-a734-c2ea13a1f759.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17488.47f1c651-a4f9-4141-a617-1892dcda380f.e5ec56ae-a903-4c0e-b0e4-c8790cd11103.0c98c80c-45fe-4500-9441-22b1a2ed63af.png