https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.62662.f51d7cb2-633d-4dd9-a33d-e04c253e93d5.5ab3c26c-dfad-44cc-b429-4e7db09fb5cc.eb455925-b3ff-4ece-bac1-63d7a12e3438.png

Paladin Inbox Defender

od: Paladin Cyber

Get alerted of fraudulent emails and malicious links in your inbox

Paladin Inbox Defender alerts you of dangerous emails by scanning for signs of common cybercriminal attacks like phishing, social engineering, and malicious software. Users with a valid Paladin account get real-time warnings of danger when they click on an email.

Key Benefits

-Avoid Downloading Malicious Software (Ransomware, Adware, Spyware, etc)

Malicious software that can hold your systems and data hostage lurk behind safe looking links. We check each URL against a global list of dangerous links so you know what's safe to click on.

-Keep Your Sensitive Information Safe Against Phishing & Social Engineering

Cybercriminals try to lure you into providing sensitive information by using believable situations and legitimate looking email. We compare the sender's information, language used, and links included with a repository of real attacks to assess legitimacy.

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad informácie o texte, predmete, odosielateľovi, príjemcoch a prílohe, a upravovať ich. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nebudú čítať ani upravovať.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49536.f51d7cb2-633d-4dd9-a33d-e04c253e93d5.5ab3c26c-dfad-44cc-b429-4e7db09fb5cc.7a58c258-0c3e-4cb5-ac27-ddd9d0295242.jpeg
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.28283.f51d7cb2-633d-4dd9-a33d-e04c253e93d5.5ab3c26c-dfad-44cc-b429-4e7db09fb5cc.d2c33884-7c76-44a5-a2f2-37f756a54238.jpeg
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.37677.f51d7cb2-633d-4dd9-a33d-e04c253e93d5.5ab3c26c-dfad-44cc-b429-4e7db09fb5cc.ffa6fa83-eb55-4044-92df-a2a11ae33209.jpeg