https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.2625.b49e68e7-b2b6-47d2-977e-c0a435acd6f2.ea238c1d-f2c9-4b0a-b10b-6a110700d75d.fadab288-d681-4289-a2e5-f05383a50ec9.png

Gong for Outlook

od: Gong.io Inc

(1000 hodnotenia)

Schedule meetings and capture participant consent to be recorded with Gong for Outlook.

With the Gong for Outlook add-in, seamlessly schedule, join, and manage your recorded meetings in Outlook calendar.

Notify users and capture their consent to be recorded by taking them through the Gong consent page, before joining your designated web conference meeting room.

  • Schedule: Easily schedule your Gong recorded meeting by selecting the Gong meeting link.

  • Join: Instantly join meetings with one-click, across desktop, mobile, and conference rooms.

  • Manage: Simplify administration of the Gong add-on with an easy installation and centralized deployment.

Gong enables revenue teams to realize their fullest potential by unveiling their customer reality.

Gong is a paid-for service, but there are no additional charges for using Gong for Outlook add-in. Go to https://www.gong.io/pricing/ for more information.

Možnosti aplikácie

Keď sa táto aplikácia používa,
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Táto aplikácia môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad informácie o texte, predmete, odosielateľovi, príjemcoch a prílohe, a upravovať ich. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nedajú čítať ani upravovať.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.62138.b49e68e7-b2b6-47d2-977e-c0a435acd6f2.ea238c1d-f2c9-4b0a-b10b-6a110700d75d.f950e695-db26-4109-ba5c-27ea9616afcb.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48426.b49e68e7-b2b6-47d2-977e-c0a435acd6f2.ea238c1d-f2c9-4b0a-b10b-6a110700d75d.5e506b18-994b-4d4c-855c-6600b3e5e490.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.29835.b49e68e7-b2b6-47d2-977e-c0a435acd6f2.ea238c1d-f2c9-4b0a-b10b-6a110700d75d.fa9944fc-5069-4f4a-9767-5d0fb2a50397.png