https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61250.c549f36d-81ea-4bde-a0cc-1c348acaa775.f8870af1-1118-4814-94ce-287a1e351a4e.eba69438-4b5c-45e1-a537-fd0e80b390d5.png

Report Phishing

od: Microsoft Corporation

(8 hodnotenia)

Report missed phish e-mails based on the configuration of your enterprise user submission policy.

The Report Phishing add-in works with Outlook 2016 and above to allow you to report suspicious messages and also moves the message to the deleted items folder.

Messages that your Office 365 email account marks as phish are automatically blocked from hitting your inbox; however, phishing attempts are continually evolving. If you find an email in your inbox that is phish, you can use the Report Phish add-in to mark it as Phish, move the message to the deleted folder, and send the message to your security administrator or Microsoft (depending on how on how your enterprise has set up the user submission policy) to help us improve our filters.

You need an active and licenses Office 365 mailbox to use this add-in.

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže čítať alebo upraviť obsah ľubovoľnej položky vo vašej poštovej schránke a vytvoriť nové položky. Môže získať prístup k osobným informáciám, ako sú napríklad informácie o tele, predmete, odosielateľovi, príjemcoch alebo prílohách, v ľubovoľnej správe alebo položke kalendára. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.28486.c549f36d-81ea-4bde-a0cc-1c348acaa775.2b379ce8-2ffd-428a-8dc6-620dddcbf2e0.f6c6edd1-f086-4d2a-af63-cb373d0e332e.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9029.c549f36d-81ea-4bde-a0cc-1c348acaa775.2b379ce8-2ffd-428a-8dc6-620dddcbf2e0.5f5aa0c9-4267-4852-ba87-5bb6d9682ace.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36177.c549f36d-81ea-4bde-a0cc-1c348acaa775.2b379ce8-2ffd-428a-8dc6-620dddcbf2e0.a724a558-5fb8-4572-a350-2c092ae38066.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36225.c549f36d-81ea-4bde-a0cc-1c348acaa775.2b379ce8-2ffd-428a-8dc6-620dddcbf2e0.73934b1f-d8e0-4ec2-b3dc-24126843fadd.png