https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51374.c4c2164c-143f-4e85-aeca-375d6cfa3c91.a71b5974-190a-4420-943e-e996b1a934c2.2c3fd5f9-02f3-4746-bef0-9ff5705f80d5.png

RowShare

od: ROWSHARE

(15 hodnotenia)

RowShare offers collaborative tables that automate your data collection process.

RowShare offers collaborative tables that automate your data collection process.

Are you tired of spending your time merging spreadsheets, copying and pasting data and chasing after latecomers, to constantly update your reports?

Experience our live and intuitive tables that consolidate your data in real time and facilitate its analysis.

How do RowShare and Microsoft Teams work together?

1. If you don't have a RowShare account yet, we create one for you on the fly, as well as a first sample RowShare table.

2. It's automatically added to your Microsoft Teams channel. Share it with your team members.

If you like the experience, you can use your RowShare account from our web site to import existing Excel files and more.

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad telefónne čísla, poštové adresy alebo URL adresy. Doplnok môže tieto údaje odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nebudú čítať ani upravovať.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5903.c4c2164c-143f-4e85-aeca-375d6cfa3c91.91883ffe-f5e3-404b-a7c3-e631661eb8b8.98c77d49-137e-423e-9d44-2f04a3d88583.png
/staticstorage/bca0622c/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5903.c4c2164c-143f-4e85-aeca-375d6cfa3c91.91883ffe-f5e3-404b-a7c3-e631661eb8b8.98c77d49-137e-423e-9d44-2f04a3d88583.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24849.c4c2164c-143f-4e85-aeca-375d6cfa3c91.91883ffe-f5e3-404b-a7c3-e631661eb8b8.7ccf5cd0-0d20-4af1-9f03-5108b4e27527.png