https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11543.3e7ab174-1d63-4561-ab38-8f22a3299757.e05120a8-4d1d-4195-8e80-766fe2dc13f3.7419508c-c81a-4a0e-8497-217b62ab75a4.png

Yadera

Teamleader NV

Track incoming and outgoing emails, organize sales information from within Outlook

The Yadera email tracker for Outlook allows you to track incoming and outgoing email straight from your email account to the right contact in your Yadera CRM. Easily keep track of points of contact with your leads or customers by putting all relevant information in one spot. Contact not known in your CRM database? Add him or her in one click!

You need to have a Yadera account to be able to use this add-in. You can request a free trail via https://yadera.com/contact

Yadera is a online SaaS-tool that combines CRM, project management and invoicing into one. It helps clients to optimize their workflow, allowing them to focus on what matters most: their business.

Možnosti doplnku
Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže čítať alebo upraviť obsah ľubovoľnej položky vo vašej poštovej schránke a vytvoriť nové položky. Môže získať prístup k osobným informáciám, ako sú napríklad informácie o tele, predmete, odosielateľovi, príjemcoch alebo prílohách, v ľubovoľnej správe alebo položke kalendára. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany.
  • Súhrnný prehľad
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.37987.3e7ab174-1d63-4561-ab38-8f22a3299757.e05120a8-4d1d-4195-8e80-766fe2dc13f3.c31e9c74-a095-435b-ba5a-f9d4cb4f3dbb.png