https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.34809.ebb801da-4c7b-4a15-9561-5c1f1d78e6ed.7a3d1224-3de6-4133-8caf-84abb11d4fc9.c053ae4d-5b64-403a-a556-3032d2e957ac.png

Consensus

od: Consensus Sales, Inc.

(599 hodnotenia)

Create and Track DemoBoards invites right within Outlook. Note* Requires an existing User License

The Consensus Office 365 Add-in allows you to Create & Track unique DemoBoard Invitations right inside of Outlook. Easily add a DemoBoard link to your emails and determine what type of link you want (image, button, text), or view Demolytics of your DemoBoards to see which Recipients have engaged with your Demos.

Note* Requires an existing Consensus Account and user License.

Check back for updates, original content, and opportunities to engage with this exciting new technology.

Možnosti aplikácie

Keď sa táto aplikácia používa,
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Táto aplikácia môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad informácie o texte, predmete, odosielateľovi, príjemcoch a prílohe, a upravovať ich. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nedajú čítať ani upravovať.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27240.ebb801da-4c7b-4a15-9561-5c1f1d78e6ed.7a3d1224-3de6-4133-8caf-84abb11d4fc9.57c685fb-23a4-4a67-afdb-9f3a158aebf4.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.53991.ebb801da-4c7b-4a15-9561-5c1f1d78e6ed.7a3d1224-3de6-4133-8caf-84abb11d4fc9.e076cab2-9298-4e08-8ff3-af2c9255b581.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.13418.ebb801da-4c7b-4a15-9561-5c1f1d78e6ed.7a3d1224-3de6-4133-8caf-84abb11d4fc9.daf29f04-de51-4506-a2a0-539f9ed45379.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.39800.ebb801da-4c7b-4a15-9561-5c1f1d78e6ed.7a3d1224-3de6-4133-8caf-84abb11d4fc9.9072f659-9a5a-49ca-9f74-de242a2d77b9.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.10187.ebb801da-4c7b-4a15-9561-5c1f1d78e6ed.7a3d1224-3de6-4133-8caf-84abb11d4fc9.5eb5bf50-2af9-4002-8a33-57e686df4dba.png