https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.16275.3c8653a8-0a3d-4062-80f4-9ad440eb2558.6029a2d1-67a0-4556-b1cd-1f694a9834db.9b9a5079-72f3-4182-8fa9-12918b756e81.png

CheckPhish Scanner for Outlook

od: Bolster Inc.

(5 hodnotenia)

CheckPhish is an AI-powered scanner that analyzes the safety of URLs right from your inbox.

Bolster’s CheckPhish Scanner is a free, community offering used by some of the largest companies in the world, including nearly every single Fortune 500 company. It uses a combination of computer vision and natural language processing to analyze URLs. Our AI-powered platform analyzes the visual and textual content of a site to determine whether a site is safe. It can identify multiple types of malicious sites including zero-day phishing sites, tech support scams, gift card scams, survey scams, drug/pharmacy scams, illegal streaming sites, cryptojacking/cryptomining sites and more. The AI-platform behind CheckPhish is used by some of the largest companies in the world, including Uber, Dropbox, LinkedIn, and Zoom.

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad informácie o texte, predmete, odosielateľovi, príjemcoch a prílohe, a upravovať ich. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nebudú čítať ani upravovať.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44247.3c8653a8-0a3d-4062-80f4-9ad440eb2558.6029a2d1-67a0-4556-b1cd-1f694a9834db.e393ecc3-df9f-4f2a-b6e2-4f01d4c6a454.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.43294.3c8653a8-0a3d-4062-80f4-9ad440eb2558.6029a2d1-67a0-4556-b1cd-1f694a9834db.b8b8987e-c3fb-4122-a405-89bd5bb461ed.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48442.3c8653a8-0a3d-4062-80f4-9ad440eb2558.6029a2d1-67a0-4556-b1cd-1f694a9834db.999c1061-f387-4e32-ae0b-1bae9c4fd978.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36015.3c8653a8-0a3d-4062-80f4-9ad440eb2558.6029a2d1-67a0-4556-b1cd-1f694a9834db.ad503bc3-d10e-4aa9-ac63-0e20e08f0d43.png