https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.15434.c2332fce-18ed-425e-b090-d748f3b794f3.ddf58b2c-0e07-4e21-bddb-b20cd7b39f85.9ff327e2-aea9-49c7-abf8-362125c792e6.png

File Manager

od: Solutions2Share

(40 hodnotenia)

A file explorer for structured access to documents & files by Solutions2Share

File Manager – More Structure and Quick Access for Documents & Files in Microsoft Teams

File Manager is a fully functional file explorer for Microsoft Teams, offering quicker access to files in different teams, permission management, an ordered folder structure and integrated document previews.

Quick Access

No need to change teams before you can access the files. Simply open File Manager and access all folders of all teams in just one view.

Permissions for documents

Control permissions and access, share individual documents or even entire folders and keep track of confidential data.

Ordered Folder Structure

Work with a familiar user interface and your familiar folder structures. Display them fully integrated in Microsoft Teams.

Preview & Metadata

View document previews of Microsoft file types as well as PDFs fully integrated in Microsoft Teams and enrich documents with your metadata.

Document Management for Microsoft Teams

Bring the full power of SharePoint document management directly to Teams. Explore document libraries and folder structures, create custom views, share documents both internally and externally directly from Teams. Assign tasks, notes, or metadata to documents and get a quick document preview.

Features

File Explorer with

- Tree view navigation

- Folder navigation

- Metadata preview

- Permission overview

- External sharing

- Document prevew

Get started right away

You do not need to handle any installation process. Simply add File Manager via the Teams app store and get started in just one minute!

Users must have a valid account in order to access the File Manager application.

If user needs an active File Manager account, they can contact to get license for File Manager application account at sales@solutions2share.com.

Možnosti aplikácie

Keď sa táto aplikácia používa,
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Táto aplikácia môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad telefónne čísla, poštové adresy alebo URL adresy. Táto aplikácia môže odoslať tieto údaje službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nedajú čítať ani upravovať.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1259.c2332fce-18ed-425e-b090-d748f3b794f3.ddf58b2c-0e07-4e21-bddb-b20cd7b39f85.3577a19e-fbc9-4640-b479-20ef2f5d0ade.png
/staticstorage/23fd3d2/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1259.c2332fce-18ed-425e-b090-d748f3b794f3.ddf58b2c-0e07-4e21-bddb-b20cd7b39f85.3577a19e-fbc9-4640-b479-20ef2f5d0ade.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5814.c2332fce-18ed-425e-b090-d748f3b794f3.ddf58b2c-0e07-4e21-bddb-b20cd7b39f85.60930ad7-a865-4732-946c-bc7688475768.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1259.c2332fce-18ed-425e-b090-d748f3b794f3.ddf58b2c-0e07-4e21-bddb-b20cd7b39f85.3577a19e-fbc9-4640-b479-20ef2f5d0ade.png