https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17292.b477d91e-992e-4376-a358-b05bfb505849.f685eb50-6e3a-41d3-a9a1-212325a28865.381c1fa9-c639-4851-a661-2b22e5923897.png

OfficeRnD Hybrid for Outlook

od: OfficeRnD

(104 hodnotenia)

Empowers employees to quickly find and book meeting rooms.

Makes it easy to quickly find and book the space that fits your needs.

With over 2000 global clients, OfficeRnD is a world leader in integrated Hybrid Workplace software that is easy to deploy, simple for employees to adopt and most importantly, effective. With OfficeRnD Hybrid for Outlook you will be able to:

- Find and book meeting rooms on-the-go

- See real-time availability of meeting rooms

- Search by capacity, amenities and location

- SSO via MS Active Directory Sync makes deployment fast and efficient

- Promote Security: SOC2 and ISO 27001 certifications and SSO provides peace of mind.

An OfficeRnD account is required to use this app. If you don't have one, you can [sign up here](https://www.officernd.com/hybrid-trial/)

If you are already using OfficeRnD and would like to install this app check out this [help article](https://help.officernd.com/hc/en-us/articles/4863860032540-Outlook-Add-in-for-OfficeRnD-Hybrid)

If you would like to learn more about the benefits of this integration please check out [our website](https://www.officernd.com/integrations/microsoft-outlook/)

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad informácie o texte, predmete, odosielateľovi, príjemcoch a prílohe, a upravovať ich. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nebudú čítať ani upravovať.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24633.b477d91e-992e-4376-a358-b05bfb505849.f685eb50-6e3a-41d3-a9a1-212325a28865.995af14c-ccc1-42eb-8bc6-eb21ae126778.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40345.b477d91e-992e-4376-a358-b05bfb505849.f685eb50-6e3a-41d3-a9a1-212325a28865.4732e14e-d5a5-4471-a166-f0d3d8e5a82a.png