https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44346.88e1e67d-a5e4-4d5a-8f0d-0323b2ecd3ad.9d87c194-7ba3-4318-8617-47b1767e7cee.b6b727c4-9b79-4b91-8ef8-88b8b92ec3ae.png

Payments (preview)

od: Microsoft Corporation

(5 hodnotenia)

Let customers pay you in meetings. (Only the U.S. and Canada are currently supported).

Grow your business by getting paid for appointments, classes, or events you host on Microsoft Teams. Once you connect a third-party service to receive payments, you’ll be able to request payment right from a meeting chat—and have customers pay you in just a few clicks.

You have the option to connect more than one service if you’d like to use different services to handle different types of transactions.

Note: Mobile support is limited to meetings between the organizer and one other attendee. Initial setup must be done on a desktop computer before sending a payment request from a mobile device.

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad telefónne čísla, poštové adresy alebo URL adresy. Doplnok môže tieto údaje odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nebudú čítať ani upravovať.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30581.88e1e67d-a5e4-4d5a-8f0d-0323b2ecd3ad.19ff6c52-0f50-4e3a-920f-cb260d17de53.add34d0a-9298-4bce-bc6f-241ec130243b.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18511.88e1e67d-a5e4-4d5a-8f0d-0323b2ecd3ad.a7ca3440-87fc-47ed-86a4-ffea1e269e9d.dc1a2a00-9ae9-4078-8f3e-25acc5e06682.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9652.88e1e67d-a5e4-4d5a-8f0d-0323b2ecd3ad.a7ca3440-87fc-47ed-86a4-ffea1e269e9d.2459f0ff-4a8c-4220-bca8-c61af5a789c3.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52016.88e1e67d-a5e4-4d5a-8f0d-0323b2ecd3ad.a7ca3440-87fc-47ed-86a4-ffea1e269e9d.350fb2d7-9e86-448b-8576-6b1599b51405.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.64144.88e1e67d-a5e4-4d5a-8f0d-0323b2ecd3ad.a7ca3440-87fc-47ed-86a4-ffea1e269e9d.6fbeb6e1-b9bc-406f-8bdc-f309755221bf.png