https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.8283.53e6b460-10fc-497a-a12c-526c1387e987.46ded622-9732-4b78-ae33-e478874df792.fe468e83-e1e0-4d6e-aa0e-b5d41fcf5ee6.png

Ghostwriter for Microsoft Outlook

od: Smart Barn Technologies

(2 hodnotenia)

The Ultimate Open AI ChatGPT Add-in for Microsoft Outlook

Introducing Ghostwriter Outlook with integrated OpenAI ChatGPT - the ultimate writing assistant designed to revolutionize your email communication experience. With its cutting-edge natural language processing and machine learning technology, this Microsoft Outlook add-in will take your email game to new heights.

Unlock the full potential of Ghostwriter ChatGPT with OpenAI GPT models by purchasing a product key. While a limited free trial is available, the product key purchase will grant you access to a lifetime of bug fixes and updates.

For company-wide licenses, simply reach out to us directly.

Don't miss out on the opportunity to enhance your email communication. Try Ghostwriter ChatGPT today and elevate your writing to the next level.

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad informácie o texte, predmete, odosielateľovi, príjemcoch a prílohe, a upravovať ich. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nebudú čítať ani upravovať.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22263.53e6b460-10fc-497a-a12c-526c1387e987.46ded622-9732-4b78-ae33-e478874df792.b01831bf-bc74-467e-b214-58cee3f1fec6.png
/staticstorage/8217cb14/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22263.53e6b460-10fc-497a-a12c-526c1387e987.46ded622-9732-4b78-ae33-e478874df792.b01831bf-bc74-467e-b214-58cee3f1fec6.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47047.53e6b460-10fc-497a-a12c-526c1387e987.46ded622-9732-4b78-ae33-e478874df792.8c36bcd5-b34a-4491-902b-33072f98c931.png