https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.13978.ea7c875f-90fe-4d26-b732-92deb4d4afb8.c9a13c4b-acd8-42f8-a10b-841b7f045753.e03a5015-faf1-4277-a20a-6c910a96c36b.png

Smartway2 - Meeting Room and Desk booking

Smartway2 Limited

Synchronise your Outlook meetings with Smartway2 locations without leaving the appointment window.

*This add-in is a companion to Smartway2's solutions for existing users*

Smartway2 is a simple and intuitive way to book workplace resources whilst you're on the move. It enables you to book meeting rooms and desks without having to call into your workplace so that your time is free to get on with your job.

Create a new appointment in Outlook and use the Smartway2 add-in to add a location.

The add-in also syncs any reservation you make directly in Smartway2 back to your Outlook calendar.

Manage your appointment directly within a Smartway2 email reminder without having to switch to the calendar and open the appointment separately.

Please note this add-in requires Internet Explorer 10 or higher

Možnosti doplnku
Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže čítať alebo upraviť obsah ľubovoľnej položky vo vašej poštovej schránke a vytvoriť nové položky. Môže získať prístup k osobným informáciám, ako sú napríklad informácie o tele, predmete, odosielateľovi, príjemcoch alebo prílohách, v ľubovoľnej správe alebo položke kalendára. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany.
  • Súhrnný prehľad
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58926.ea7c875f-90fe-4d26-b732-92deb4d4afb8.c9a13c4b-acd8-42f8-a10b-841b7f045753.0e70b87c-d9fa-48fa-a7b2-9dbdacf8d50c.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.46936.ea7c875f-90fe-4d26-b732-92deb4d4afb8.c9a13c4b-acd8-42f8-a10b-841b7f045753.b10edfd2-ad14-4f26-9a36-d890205db4a2.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.56779.ea7c875f-90fe-4d26-b732-92deb4d4afb8.c9a13c4b-acd8-42f8-a10b-841b7f045753.e98eb2c4-ab82-4264-bb04-55d4d7f6c871.png