https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19022.852e71ad-9a74-4fa6-a7d3-10bae15dc406.7f3af1ba-5268-44e8-b04d-581a1ac99386.de07988d-f755-4ea0-9448-26f4251210ad.png

Testing Assistant

od: 北京嘉讯广源科技有限公司

老师可以发布测验信息,学生可以获取测验信息并获取测验状态、正确答案和易错题。

老师创建最新的测验信息,学生查看试卷的状态以及正确答案、错题编号和易错题目,帮助学生纠错。本插件需要O365学校账户并开启课堂笔记本,在OneNote Online运行时不支持IE9和10,需要IE11及更高版本或Edge、Chrome、Firefox和Safari(Mac OS)的较新版本。

Možnosti aplikácie

Keď sa táto aplikácia používa,
  • Môže čítať váš dokument a vykonávať v ňom zmeny
  • Môže odosielať údaje cez internet

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.26417.852e71ad-9a74-4fa6-a7d3-10bae15dc406.7f3af1ba-5268-44e8-b04d-581a1ac99386.71fdfea8-7d6e-4fc1-884f-546faafd730f.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.64145.852e71ad-9a74-4fa6-a7d3-10bae15dc406.7f3af1ba-5268-44e8-b04d-581a1ac99386.9a70cb83-d80b-478f-88a8-008cfe2b3c8c.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18132.852e71ad-9a74-4fa6-a7d3-10bae15dc406.7f3af1ba-5268-44e8-b04d-581a1ac99386.a735f53f-851b-40b6-b97c-4eeb704ac04a.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.43948.852e71ad-9a74-4fa6-a7d3-10bae15dc406.7f3af1ba-5268-44e8-b04d-581a1ac99386.55d662ad-91e3-4cd0-ae68-c02da31e99a4.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1660.852e71ad-9a74-4fa6-a7d3-10bae15dc406.7f3af1ba-5268-44e8-b04d-581a1ac99386.cfa00023-f7ee-4972-94db-4104760073cb.png