https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48237.19d1bd6a-9d62-497a-9418-a5027e36aa13.674cc665-b0fd-4782-ba73-36706eddee01.6e1155d9-6a72-4301-a674-5a08f355ac26.png

8x8 Work for Office 365

od: 8x8

(8 hodnotenia)

Enables 8x8 users to create 8x8 Work Meetings from within Outlook clients.

An 8x8 licensed account is needed in order to use the add-in. Please go to www.8x8.com for details.

Manage 8x8 Work Meetings easily from the Outlook environments. Features:

  • Enrich your Outlook appointment by adding an 8x8 Meeting
  • One click Join of an 8x8 Meeting.

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže čítať alebo upraviť obsah ľubovoľnej položky vo vašej poštovej schránke a vytvoriť nové položky. Môže získať prístup k osobným informáciám, ako sú napríklad informácie o tele, predmete, odosielateľovi, príjemcoch alebo prílohách, v ľubovoľnej správe alebo položke kalendára. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.50668.19d1bd6a-9d62-497a-9418-a5027e36aa13.674cc665-b0fd-4782-ba73-36706eddee01.7ada0829-a144-4aa2-b795-1277860ccdce.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.50668.19d1bd6a-9d62-497a-9418-a5027e36aa13.674cc665-b0fd-4782-ba73-36706eddee01.7ada0829-a144-4aa2-b795-1277860ccdce.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48131.19d1bd6a-9d62-497a-9418-a5027e36aa13.674cc665-b0fd-4782-ba73-36706eddee01.05a67a3a-1842-4447-acec-2d95bf867fad.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19852.19d1bd6a-9d62-497a-9418-a5027e36aa13.674cc665-b0fd-4782-ba73-36706eddee01.e24dbb52-c4a5-44f4-921b-dee0d409d908.png