https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61121.4eedddc0-dea0-44a4-9982-45ba2d0402dd.020b7a9c-f156-4350-b8db-91dcf5a591bb.14291d89-c867-4476-be86-d33d939c20ff.png

VidGrid - Start conversations with 2-way video

VidGrid Inc.

Record and insert personalized videos into Outlook.

Record videos within Outlook:

  • Launch the VidGrid screen and webcam recorder right within Outlook.

Grab attention with moving video previews:

  • Insert videos into emails to dramatically improve click-through-rates.

Engage your prospects with interactive video:

  • Ask multiple choice, multiple select, and open ended questions from within the video player.
  • Adapt the following video content based on responses.

Schedule meetings within the video player:

  • Seal the deal while the timing is ripe.
  • Integrate your calendar to book meetings within videos.

Edit on-the-fly:

  • Easily trim, blur, caption, and add music to videos.

Track Success:

  • See who has watched videos, for how long, and what interactions they take within the video.

You will need a VidGrid account to use this extension. Sign up using the Outlook Add-In or at www.vidgrid.com.

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad informácie o texte, predmete, odosielateľovi, príjemcoch a prílohe, a upravovať ich. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nebudú čítať ani upravovať.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60837.4eedddc0-dea0-44a4-9982-45ba2d0402dd.020b7a9c-f156-4350-b8db-91dcf5a591bb.d0787202-cb9f-4c4e-8bec-3c284b5e919c.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.45579.4eedddc0-dea0-44a4-9982-45ba2d0402dd.020b7a9c-f156-4350-b8db-91dcf5a591bb.564285f5-8865-40fe-82e5-9e4ce84b8001.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.13710.4eedddc0-dea0-44a4-9982-45ba2d0402dd.020b7a9c-f156-4350-b8db-91dcf5a591bb.a4413fd2-1154-4bc8-8057-b7ec07c75eee.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19509.4eedddc0-dea0-44a4-9982-45ba2d0402dd.020b7a9c-f156-4350-b8db-91dcf5a591bb.50336c3e-f550-474c-8561-172ec9315526.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.64282.4eedddc0-dea0-44a4-9982-45ba2d0402dd.020b7a9c-f156-4350-b8db-91dcf5a591bb.0e4d2d6e-1f1b-46af-9f1e-790e649009f2.png