https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.6072.c6b4cdbc-7208-4bf6-8b45-b7388a9cc189.0dc0eba1-667e-4caf-8245-f732f8412eb3.a6eb6987-1daa-4a48-80ba-cfd49384fa68.png

4Degrees

4Degrees

(1 Hodnotenia služby AppSource)

All the functionality of 4Degrees, without ever having to leave your inbox

The 4Degrees Outlook add-in allows you to streamline your workflow by allowing you to use 4Degrees where you work the most - your email. Leverage the functionality of 4Degrees contact intelligence to manage your deal pipeline, contacts, and companies without ever having to leave your inbox. A 4Degrees account is required to use this add-in if you do not have a 4Degrees account, you can request a demo at https://4degrees.ai

Features

 • Edit deal details straight from your inbox
 • Detect new deals and add them to 4Degrees in an instant
 • Add attachments to 4Degrees without ever leaving your inbox

Možnosti doplnku
Keď sa tento doplnok používa:
 • Môže odosielať údaje cez internet
 • Tento doplnok môže čítať alebo upraviť obsah ľubovoľnej položky vo vašej poštovej schránke a vytvoriť nové položky. Môže získať prístup k osobným informáciám, ako sú napríklad informácie o tele, predmete, odosielateľovi, príjemcoch alebo prílohách, v ľubovoľnej správe alebo položke kalendára. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany.
 • Súhrnný prehľad
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1909.c6b4cdbc-7208-4bf6-8b45-b7388a9cc189.6953dd92-4111-4c61-b390-cdb8b2d840a4.5390edd6-46e2-45b9-a791-d34a8d4decdd.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63466.c6b4cdbc-7208-4bf6-8b45-b7388a9cc189.6953dd92-4111-4c61-b390-cdb8b2d840a4.b5c2ebf0-bcf0-42a5-b071-d9b675ad3f01.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24123.c6b4cdbc-7208-4bf6-8b45-b7388a9cc189.6953dd92-4111-4c61-b390-cdb8b2d840a4.e7c3b2b5-c542-4623-908a-aab21ba8035e.png