https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47702.0510c068-40e2-4d9b-8e64-1c4d3ebefdc1.2a7afdfc-40cb-477c-a54b-4309fdb59ff5.d613b11e-908c-40cb-9a7b-8b019c2d484c.png

Skedway

Apek

Reservation of spaces and rooms on the Skedway platform

The Skedway add-in is an extension of the Skedway platform for Microsoft Outlook 365, Desktop and Web. Skedway brings the Smart Offices solution to your business, enabling you to manage your spaces in a controlled and optimized way. The add-in allows, through a Skedway platform account, to make reservations and schedules of their spaces, as well as view and filter status, facilities, availability, capacity, size and others. Schedule the ideal space for your appointments in an integrated and simple way. There are no extra charges for using the Skedway add-in, but using the Skedway add-in will depend on availability in the plan contracted on the Skedway web platform. For more details see https://www.apekbrazil.com/skedway-home .

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže čítať alebo upraviť obsah ľubovoľnej položky vo vašej poštovej schránke a vytvoriť nové položky. Môže získať prístup k osobným informáciám, ako sú napríklad informácie o tele, predmete, odosielateľovi, príjemcoch alebo prílohách, v ľubovoľnej správe alebo položke kalendára. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61800.0510c068-40e2-4d9b-8e64-1c4d3ebefdc1.2a7afdfc-40cb-477c-a54b-4309fdb59ff5.a048ffca-ba42-4ee6-94ab-98611c82e4b9.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23336.0510c068-40e2-4d9b-8e64-1c4d3ebefdc1.2a7afdfc-40cb-477c-a54b-4309fdb59ff5.d3cad01a-5b55-44f1-9e9c-af80afc895ed.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.16860.0510c068-40e2-4d9b-8e64-1c4d3ebefdc1.2a7afdfc-40cb-477c-a54b-4309fdb59ff5.7f3cd1f5-ff26-4bed-b436-4118f76c0f64.png