https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14142.2ec57164-ba5b-42ee-8253-ade72ca74c8d.e8efbcc8-e27f-4682-9321-eb111eb3bc68.950e1c22-0dd9-4079-807b-145ecdb6df9c.png

draw.io Diagrams

JGraph Ltd

(61 Hodnotenia služby AppSource)

Easily embed draw.io diagrams from cloud storage

The easiest way to embed flowcharts, UML, mockups, mind maps and many more types of diagrams.

draw.io is a free, open source diagramming application that stores your diagrams on your preferred cloud storage solution.

To get started, click the "new" button in the draw.io add-in sidebar.

Možnosti doplnku
Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže čítať váš dokument a vykonávať v ňom zmeny
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Súhrnný prehľad
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.41940.2ec57164-ba5b-42ee-8253-ade72ca74c8d.e8efbcc8-e27f-4682-9321-eb111eb3bc68.2ccaf59f-f514-4ff2-bd2a-0a5e89271372.png