https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.39978.cb46ac95-c117-4dfb-860d-b1211c1e6c7e.94af1273-ce82-488d-b103-fd3d42ecfa0b.4e976869-13a1-49ac-b7d4-a53e4c2ae5dc.png

Exsalerate CRM

od: Exsalerate CRM

Add Exsalerate to your Outlook inbox and calendar so emails and meetings sync to Exsalerate

Exsalerate's Sidebar for Outlook add-in is a smart way to organize and manage communication with your leads and customers and sync correspondence to the right place in your CRM.

Features include:

* Add new contacts and their company to your pipeline

* Add new contacts to an existing company saved in Exsalerate

* Create a follow-up activity in Exsalerate when sending your email

* Choose the type of email your sending for KPIs in Exsalerate

* All attachments get saved to the Documents folder in Exsalerate

Exsalerate's Sidebar for Outlook requires an Exsalerate account

Set up instructions https://crm.exsalerate.com/outlook365-crm-integration/

Supported browsers: IE 11, Edge, Chrome, Firefox and Safari

Note you require a subscription of Exsaelrate CRM to use this Add-in, you can start a free 14 day trial of Exsalerate CRM by clicking the link below.

https://www.exsalerate.com/SetupWizard/Index

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže čítať alebo upraviť obsah ľubovoľnej položky vo vašej poštovej schránke a vytvoriť nové položky. Môže získať prístup k osobným informáciám, ako sú napríklad informácie o tele, predmete, odosielateľovi, príjemcoch alebo prílohách, v ľubovoľnej správe alebo položke kalendára. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.34184.cb46ac95-c117-4dfb-860d-b1211c1e6c7e.94af1273-ce82-488d-b103-fd3d42ecfa0b.eb1ca823-908a-4474-a9bc-b4f1233e3bb0.png
/staticstorage/d1793c47/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.34184.cb46ac95-c117-4dfb-860d-b1211c1e6c7e.94af1273-ce82-488d-b103-fd3d42ecfa0b.eb1ca823-908a-4474-a9bc-b4f1233e3bb0.png