https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27462.a31dc8d8-cb52-4ee8-821d-ac1fd848e7be.315a7063-35e8-47fd-8538-909290ecdede.f64f9639-c65c-44d2-8818-6ced7b133ba3.png

Confluence for Outlook – Agenda Planner

yasoon GmbH

Hodnotenia služby AppSource(3 Hodnotenia služby AppSource)

Plan your meeting agenda collaboratively in Outlook – using your Confluence meeting notes page.

Please note: To use this add-in, your Confluence administrator has to configure Confluence Cloud first. Here’s a guide on how to do this: https://go.yasoon.com/confluence-addin-get-started

Additionally, every user needs access to Confluence Cloud with an own user

------

Features:

• Create a Confluence page for your meeting request, a link is added

• Plan a meeting agenda directly in Outlook

• Add agenda items, a duration for each item and speaker in an easy-to-use sidebar

• Collaboratively add and change talking points with your team in Outlook

• See the latest version of the agenda in Outlook or Confluence

• Quickly access the relevant Confluence page via Outlook

Benefits:

• Easy and intuitive UX takes the hassle out of agenda planning

• A good agenda helps improve meeting preparation

• Outlook helps promote adoption of the agenda planning process, colleagues can work on their home turf

• This accelerates the acceptance of Confluence

• Confluence serves as the single source of truth for your meeting information

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže čítať alebo upraviť obsah ľubovoľnej položky vo vašej poštovej schránke a vytvoriť nové položky. Môže získať prístup k osobným informáciám, ako sú napríklad informácie o tele, predmete, odosielateľovi, príjemcoch alebo prílohách, v ľubovoľn