https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.15357.80b875e3-5a08-47c5-b7e7-654659bccaa7.3352f18a-fcb1-4b20-a754-c847b7b4786d.f371dfae-f41e-48df-89dc-78cf2751acb8.png

Lawcus for Outlook

od: Lawcus

(2 hodnotenia)

Quickly send emails and attachments to Lawcus - a new and better way to manage your law firm.

Lawcus streamlines and simplifies the legal practice management, client relationship management (CRM) and client intake, so you can focus on what truly matters: your clients.

The Lawcus for Outlook integration allows you to log an email into Lawcus matters or Leads. You can also choose to log attachments along with the email.

Compatibility Information:

  • Lawcus for Outlook is supported for Outlook 2016 (Windows and Mac), Outlook 2013 (Windows: Logging attachments is not supported), and Outlook Online.
  • Lawcus for Outlook relies on Lawcus, which is a subscription-based service. If you're not a Lawcus user? Sign up for a Lawcus free trial from within the Lawcus for Outlook add-in. When signing up for a free Lawcus trial account, you will receive an email requiring confirmation of your email - you will need to confirm it prior to signing in to the add-in.

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže čítať alebo upraviť obsah ľubovoľnej položky vo vašej poštovej schránke a vytvoriť nové položky. Môže získať prístup k osobným informáciám, ako sú napríklad informácie o tele, predmete, odosielateľovi, príjemcoch alebo prílohách, v ľubovoľnej správe alebo položke kalendára. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.34586.80b875e3-5a08-47c5-b7e7-654659bccaa7.3352f18a-fcb1-4b20-a754-c847b7b4786d.c878ace3-a346-4293-b0d7-75e1e42f604c.png