https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63886.ec89d555-851a-4d9d-b608-492dcf15664b.26f2e207-d198-4747-bee1-455980b02611.7a022ce5-1da6-4952-adb5-fdd8b0619adb.png

Board Connect

od: Engage Squared

(1 hodnotenia)

Board Connect brings documentation and meeting details relating to board meetings into one location.

Modernise your board meetings with Board Connect.

Board Connect is a Microsoft Teams app that brings board documentation and meeting details into one central, easy-to-use location.

In most businesses, preparing, reviewing and collaborating on board papers is extremely time-consuming and ineffective; almost always completed via email exchanges or inconsistent, undocumented ad hoc processes and conversations. As well as being inefficient, this exposes organisations to unnecessary security risks that could lead to data leakages.

Board Connect is built on Microsoft Teams and works seamlessly with the Office 365 suite of products you know and love, making it very easy for your users to quickly get to work with the app - regardless of their level of technical expertise.

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad telefónne čísla, poštové adresy alebo URL adresy. Doplnok môže tieto údaje odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nebudú čítať ani upravovať.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35847.ec89d555-851a-4d9d-b608-492dcf15664b.d8f52080-dd5a-4956-bf56-fee3b1e0e686.0ed99ec5-c15f-45ee-bff6-675a9b1a9dd4.png
/staticstorage/31d0c688/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35847.ec89d555-851a-4d9d-b608-492dcf15664b.d8f52080-dd5a-4956-bf56-fee3b1e0e686.0ed99ec5-c15f-45ee-bff6-675a9b1a9dd4.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24745.ec89d555-851a-4d9d-b608-492dcf15664b.d8f52080-dd5a-4956-bf56-fee3b1e0e686.ddd06ff7-3e22-4d05-901e-0679c810e6f4.png