https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.28675.adb8a942-64ca-4424-a5b0-91d3025083f7.df2c5fe0-a212-4d37-b02f-e46c112f98c8.59ae7f25-587f-4177-941e-552c8f823fdc.png

FLOWFACT

FLOWFACT

Connect information of FLOWFACT and your mail easy and fast within the FLOWFACT Outlook Addin.

FLOWFACT is the broker platform for real estate experts: real estate management, document management, and much more. With this Addin, you can seamlessly combine the functionalities of FLOWFACT and Outlook. Post mails quickly and easily or search for the appropriate key data of a contact or a property in the clearly arranged plugin.

Please note that a paid FLOWFACT account with the Expert or Unlimited Package is required https://www.flowfact.de/produktvergleich/ .

Simple steps:

1. Select your suitable package and open a subscription at https://www.flowfact.de/produktvergleich/

2. Add 'FLOWFACT' to your Outlook application

3. Search and link resources of your organization to the email conversation in the 'FLOWFACT' addin

Coming soon:

1. Support for the draft view

2. Outlook calendar integration

Možnosti doplnku
Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad informácie o texte, predmete, odosielateľovi, príjemcoch a prílohe, a upravovať ich. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nebudú čítať ani upravovať.
  • Súhrnný prehľad
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.56339.adb8a942-64ca-4424-a5b0-91d3025083f7.df2c5fe0-a212-4d37-b02f-e46c112f98c8.122f9725-c098-4a55-8d2e-8457322ffde9.png