https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.10085.5684a8f1-504d-44f1-8e07-61dbdd6f6b1c.8315b318-8516-4ab8-a658-f4240d68250d.dfd0a161-8c77-4bd9-9521-008d23dedf9f.png

Overview & Control

od: Infoworker AS

A solution for controlling the creation of Microsoft Teams.

Overview & Control is a governance tool that enables your organization to achieve more with Microsoft Teams. Overview & Control let you control the creation of new Teams and Microsoft 365 Groups. It gives you the opportunity to create Teams templates with policies, security settings and approvers. Making it easier for your organization to structure your Teams from the creation to deletion. Login with Microsoft Teams account for accessing Overview & Control.

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad telefónne čísla, poštové adresy alebo URL adresy. Doplnok môže tieto údaje odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nebudú čítať ani upravovať.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63420.5684a8f1-504d-44f1-8e07-61dbdd6f6b1c.8315b318-8516-4ab8-a658-f4240d68250d.f7552035-b242-40d7-9501-cb72c04a8982.png
/staticstorage/31d0c688/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63420.5684a8f1-504d-44f1-8e07-61dbdd6f6b1c.8315b318-8516-4ab8-a658-f4240d68250d.f7552035-b242-40d7-9501-cb72c04a8982.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24639.5684a8f1-504d-44f1-8e07-61dbdd6f6b1c.8315b318-8516-4ab8-a658-f4240d68250d.65698cf0-aa03-4c01-82dd-c689969e3741.png