https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60457.8f1f8d80-28c7-4a41-b99e-c0c7904bc761.c21ee51b-48c5-45c5-8eca-dc89902ba49f.3975bc81-ad16-4419-9b0d-24339f6d85b3.png

Libretta® for Outlook 365

weongozi

Write the perfect email for each person. People are different. Speak differently.

Research shows that emails are misinterpreted 50% of the time.

See for yourself what a difference it makes in the response you’ll get.

It’s hard to persuade people in email.

Write the perfect email for each person.

Get more positive responses.

Avoid saying the wrong thing or using the wrong words.

People are different. Speak differently.

Professionals who need to persuade others can now find out instantly

what is motivating people, how they think and make decisions when they write,

and it helps you respond.

Libretta® uses patented AI to analyse incoming emails, your replies and new emails

in Microsoft Outlook 365 on Mac, PC and in Outlook.com.

How it works:

Libretta® for free identifies the sender’s Motivation Triggers™ in incoming emails.

Libretta® Premium adds:

A more detailed analysis of incoming emails, with specific recommended phrases to use and not use in your reply to get a positive response.

Analyses your reply and gives you a Fit Score & suggestions.

Identifies your Motivation Triggers™ in your writing.

Helps you find the right words to get your message across and checks to make sure you got it right.

People think differently,

and now you can adapt your writing to the sender,

especially in high-stakes business and personal communication.

One small subscription for you,

one giant leap in your persuasive abilities!

Možnosti doplnku
Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad informácie o texte, predmete, odosielateľovi, príjemcoch a prílohe, a upravovať ich. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nebudú čítať ani upravovať.
  • Súhrnný prehľad
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5266.8f1f8d80-28c7-4a41-b99e-c0c7904bc761.c21ee51b-48c5-45c5-8eca-dc89902ba49f.e720a28f-4037-47ac-b86f-5e2dcbc0bb65.png