https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.41337.a533cf39-671c-4685-82a5-209a167edcf9.6cddb61d-9402-44ee-9df7-73a8c171acd5.3d1f08ed-9906-410b-b463-7c2e0dba7f32.png

ARGUSnylar

ARGUS DATA INSIGHTS Schweiz AG

The ARGUSnylar App is the useful extension for your ARGUSnylar account.

Receive and consume the news relevant to you from all over the world on your mobile device - regardless of time and place. Our app offers you the following features for when you're away from your computer:

- View articles from all your feeds: compact view, detailed view, and link to the original text for each article

- Recommend articles to your friends and colleagues via various channels

- Give feedback on articles

- Delete articles from your feeds

- Send support requests

- Send feedback about ARGUSnylar

Možnosti doplnku
Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad telefónne čísla, poštové adresy alebo URL adresy. Doplnok môže tieto údaje odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nebudú čítať ani upravovať.
  • Súhrnný prehľad
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60724.a533cf39-671c-4685-82a5-209a167edcf9.a94e20a7-ec16-4f37-9645-b1dfccfb371c.1b303a17-6bdd-43fb-833a-16082b121393.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18097.a533cf39-671c-4685-82a5-209a167edcf9.a94e20a7-ec16-4f37-9645-b1dfccfb371c.8bade018-6dfe-4877-9a31-6fcd89629043.png