https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32714.30b2c321-cedf-46ce-bc49-93254d9d615d.71206728-80fd-4a94-8282-95a047f9467d.4f9a0ab8-1c08-4eb1-b34c-77e511e7927b.png

BlueCamroo

BlueCamroo Inc.

Simplify your work by connecting your inbox to BlueCamroo’s CRM, Project Management, and Support.

BlueCamroo is the software that simplifies work. Whether you need to sell, manage your projects, support you clients, or all of the above, you just need one application that centralizes and streamlines what you need to do. It’s completely free to get started. Directly access all your information from your CRM, create Tasks, Events, send appointment calendars or templated emails with this tool.

You’ll need a BlueCamroo account to use this add-in. Some features are only accessible for paid subscribers. Learn more here: https://www.bluecamroo.com/bluecamroo-plans-pricing

Read more about BlueCamroo and HIPAA & PIPEDA, https://www.bluecamroo.com/hipaa-and-pipeda-compliance.

Add-in Information

This add-in does not collect your data. This add-in can access personal information on the active message such as sender names and email addresses. Some features such as Email Templates will alter the message and subject of the current active message.

Možnosti doplnku
Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad informácie o texte, predmete, odosielateľovi, príjemcoch a prílohe, a upravovať ich. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nebudú čítať ani upravovať.
  • Súhrnný prehľad
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.43285.30b2c321-cedf-46ce-bc49-93254d9d615d.71206728-80fd-4a94-8282-95a047f9467d.69977817-fcd1-42ea-8703-99ce0444f1de.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.26448.30b2c321-cedf-46ce-bc49-93254d9d615d.71206728-80fd-4a94-8282-95a047f9467d.141f8871-3d78-490b-a0ad-61d6a33c4b4b.png