https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.37721.3484f4c1-0dac-4477-a20a-906df4ecf2bb.5f11902b-69ff-44d3-83ad-6926e5b599ed.55e027f4-5ad0-4b7f-a6d7-5700c339d55f.png

Agiloft Contract Assistant for Microsoft Outlook

od: Agiloft Inc

The Agiloft Contract Assistant add-in integrates Agiloft knowledgebases with Microsoft Outlook.

The Agiloft Contract Assistant for Microsoft Outlook adds the power of Agiloft directly into Microsoft Outlook. With the app, you can store incoming email information, such as attached files and email body text, in Agiloft. You can also input information from Agiloft records into outgoing emails. The app makes recording correspondences easy, and can all be done without leaving Outlook.

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže čítať alebo upraviť obsah ľubovoľnej položky vo vašej poštovej schránke a vytvoriť nové položky. Môže získať prístup k osobným informáciám, ako sú napríklad informácie o tele, predmete, odosielateľovi, príjemcoch alebo prílohách, v ľubovoľnej správe alebo položke kalendára. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36608.3484f4c1-0dac-4477-a20a-906df4ecf2bb.72ecb71d-03b5-488e-a533-192abb570192.d01b791d-69c1-4580-a602-bea2a5d5265a.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.4530.3484f4c1-0dac-4477-a20a-906df4ecf2bb.72ecb71d-03b5-488e-a533-192abb570192.751fd229-fea6-4c2d-8095-ea3825f778b1.png