https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.42145.5bf1cd67-daaa-4c63-9abf-bb2b7be8a754.03b166b3-f5c0-4f79-b689-08653a26316f.92b6e3ad-bec9-4b52-b7a7-c248757c07db.png

Kairos HR

od: Asesoramiento y Desarrollo de Sistemas Informáticos

Control de presencia de Asesoramiento y desarrollo de Sistemas Informáticos SL

KairosHR es una aplicación para gestionar la jornada laboral de tu empresa desde un único lugar. Ya puedes realizar tu fichaje en KairosHR a través de su integración con la aplicación Microsoft Teams. Los datos recogidos por el cliente de Microsoft Teams pueden verse en el portal posteriormente.

Para acceder a la plataforma se requiere de una cuenta en la misma. Para solicitar un presupuesto y una demostración contacte con nosotros:

- Pagina web: Solicitar demo/

- Correo electrónico: comercial@kairoshr.es

- Teléfono: +34 918 771 339

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad telefónne čísla, poštové adresy alebo URL adresy. Doplnok môže tieto údaje odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nebudú čítať ani upravovať.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58131.5bf1cd67-daaa-4c63-9abf-bb2b7be8a754.03b166b3-f5c0-4f79-b689-08653a26316f.4ea0ce2e-eb5c-4f92-9719-6b0502695384.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.56819.5bf1cd67-daaa-4c63-9abf-bb2b7be8a754.03b166b3-f5c0-4f79-b689-08653a26316f.e70bc511-ec75-40bd-a937-b4aff8f3ff31.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.50146.5bf1cd67-daaa-4c63-9abf-bb2b7be8a754.03b166b3-f5c0-4f79-b689-08653a26316f.87cb6c93-e781-44b9-8c76-7e5156fcacb7.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.53581.5bf1cd67-daaa-4c63-9abf-bb2b7be8a754.03b166b3-f5c0-4f79-b689-08653a26316f.ad01513a-42ef-47dc-9d4b-9e07ab859ff1.png