https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.56495.1108ece1-2de3-426a-a6e4-f1cb561d6d13.5343da6e-4473-4389-828c-201451c63d21.1ab1dfe5-1b0c-4d1f-bd5d-41f3ae96f810.png

Document Drafter for Microsoft Teams

od: Green Meadow ApS

Use and collaborate on your automated documents inside Microsoft Teams

Bring your Document Drafter templates into Microsoft Teams for easy access and to integrate them with the powerful collaboration and workflow features of Microsoft Teams.

If your organization does not have a Document Drafter account, you can learn more here.

Published by Green Meadow, a legal tech company focused on knowledge management via automation of complex documents.

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad telefónne čísla, poštové adresy alebo URL adresy. Doplnok môže tieto údaje odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nebudú čítať ani upravovať.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48085.1108ece1-2de3-426a-a6e4-f1cb561d6d13.5343da6e-4473-4389-828c-201451c63d21.49fe1959-7b22-4df4-b9f9-7618967fc4be.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18449.1108ece1-2de3-426a-a6e4-f1cb561d6d13.5343da6e-4473-4389-828c-201451c63d21.c826d132-2be0-46d8-9ba6-9e672eab4ed3.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.29844.1108ece1-2de3-426a-a6e4-f1cb561d6d13.5343da6e-4473-4389-828c-201451c63d21.ec485543-6e28-4411-a50b-ed56508cfa66.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.39979.1108ece1-2de3-426a-a6e4-f1cb561d6d13.5343da6e-4473-4389-828c-201451c63d21.b4be83b2-992c-49c1-8a0e-752be71df498.png