https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11810.0eb94d95-7ed0-4824-ac33-65e4b43dd10b.1b76f519-34e2-40bf-a7f4-51ee248263b4.85a19415-a534-4e64-bf79-fdf9e18c0455

Redoflow Business Central Rapid Implementation: 2-Wk implementation

Redocap Oy

Rapid deployment of Dynamics 365 Business Central. Includes Redflow basic setups.

Sopii:

Yrityksille, jotka omaavat selkeät operationaaliset toiminnot, sekä tietotaitoa ERP-järjestelmistä

Redoflow Business Central Rapid implementation sisältää vakio Redoflow asetukset yhdelle yritykselle. Asetukset sisältävät suomen lokalisaatio paketin, pääkirjanpidon ja taloudenhallinnan, myynnin, hankinnan, sekä inventaarion hallinnan. Kustomoinnit eivät sisälly projektiin. Redoflow Business Central Rapid implementation on kiinteähintainen projekti, jolla pyritään ottamaan Business Central käyttöön nopeasti ja sulavasti. Järjestelmä on käyttövalmis heti implementoinnin jälkeen. 

Best for:

Businesses with standard operations and adequate knowledge of ERP-software.

Redoflow Business Central Rapid implementation includes the standard Redoflow setups for one company. The setups include a Finnish localization package, General ledger and finances, sales, purchases and inventory. Customizations are not included. Redoflow Business Central Rapid implementation is a fixed price project that aims to deploy Business Central for customers fast and smoothly. The system will be ready to use straight after deployment.

Hiter pregled

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11643.0eb94d95-7ed0-4824-ac33-65e4b43dd10b.1b76f519-34e2-40bf-a7f4-51ee248263b4.7915f18c-79d0-48f8-92bc-9b1a50bca9f3