https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11810.c6d351c3-6cbd-4e4d-bfde-98cf71380308.886dc65e-0373-42ee-8cce-08452fd3eff4.b48e217e-5c21-4af7-aebf-0618876cca6f

Redoflow Superuser Service: 6-Hr assessment

Redocap Oy

Redoflow Superuser helps your organization and end users with daily operations and effective utilization of Dynamics 365 Business Central features.

Pääkäyttäjä on konsultti, joka auttaa loppukäyttäjiä Dynamics 365 Business Centralin päivittäisessä käytössä. Redoflow Superuser tukee ja opastaa asiakkaan henkilöstöä vahvalla järjestelmän ja liittyvien sovellusten asiantuntemuksella. Redoflow superuser voidaan varata yrityksen käyttöön määrätyksi ajaksi päivittäin, viikoittain tai kuukausittain asiakkaan tarpeesta riippuen.

Redoflow pääkäyttäjä -palvelu on jaettu arviointivaiheeseen ja käyttövaiheeseen:

Arviointivaihe sisältää arvion asiakkaan Business Central -ympäristöstä ja pääkäyttäjän vastuista. Asiakkaan ympäristö käydään läpi asiaankuuluvien loppukäyttäjien kanssa, jolloin syntyy yhtenäinen ja selkeä kuva liiketoimintaprosesseista, käytössä olevista moduuleista, tärkeimmistä tarpeista ja loppukäyttäjien nykyisestä osaamistasosta. Pääkäyttäjän työnkuva perustuu arvioinntiin ja asiakkaan omaan havaittuun palvelun tarpeeseen.

Käyttövaihe sisältää pääkäyttäjän avun operaationaalisissa toimenpiteissä. Pääkäyttäjä on käytettävissä asiakkaan varaukse nmukaisesti. Pääkäyttäjän päävastuut voivat sisältää muun muassa:

 • Loppukäyttäjä tuen
 • Järjestelmässä ilmaantuvien ongelmien selvittäminen ja ratkominen
 • Loppukäyttäjien virheiden korjaaminen
 • Koulutukset
 • Asetukset
 • Järjestelmä konsultointi

Tärkeimmät hyödyt:

 • Ei liiketoiminta seisokkeja
 • Dynamics 365 Business Central toiminnallisuuksien tehokas hyödyntäminen
 • Lopppukäyttäjien jatkuvasti kehittyvät järjestelmä- ja prosessitaidot

Superuser is a consultant who helps the end users with daily use of Dynamics 365 Business Central. Redoflow Superuser supports and instructs the customer’s personnel with strong expertise of the system and relevant applications. Redoflow superuser can be reserved for company’s use for a set time on daily, weekly, or monthly basis, depending on the customer’s need.

Redoflow superuser service is divided into a assessment phase and an operational phase: Assessment phase includes an assessment of the customer's Business Central environment and responsibilities of the superuser. A customer’s environment is reviewed with relevant end users, creating a coherent and clear picture of the business processes, modules in use, main needs, and the current skill level of the end users. Superuser job description is based on the assessment and customer’s perceived need for the service.

Operational phase includes the superuser's help with daily operations. Superuser is available within the customer's reservation. Main responsibilities for superuser may consist of:

 • End user support
 • Resolving problems within the system
 • Fixing end user mistakes
 • Training sessions
 • Setups
 • System consultation

Main benefits:

 • No business downtime
 • Effective use of Dynamics 365 Business Central capabilities
 • Continuous development of end user skills and processes

Hiter pregled

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11643.c6d351c3-6cbd-4e4d-bfde-98cf71380308.886dc65e-0373-42ee-8cce-08452fd3eff4.fddb02fe-e53a-4740-8fcf-f991c44b1d4c