Panoramic for Outlook

Thomson Reuters

Add Panoramic tasks, assign work, and set due dates, all from Outlook.

Work happens in your email. The Panoramic Outlook Add-in allows attorneys to create, assign, and set due dates for tasks directly from their inbox.

The Add-in automatically captures the context you need from your email, so you can make sure that crucial information doesn’t get lost. When you return to Panoramic, your tasks are right where you need them.

Supported browsers: Edge, IE 11, Chrome, and Firefox. Internet Explorer 9 and 10 (IE 9/10) are not supported.

A Thomson Reuters Panoramic subscription and credential is required.

Zmogljivosti dodatka
Ko je ta dodatek v uporabi, lahko
 • Pošilja podatke prek interneta
 • Ta dodatek ima dovoljenje za dostop do osebnih podatkov in spreminjanje osebnih podatkov v aktivnem sporočilu, kot so telo, zadeva, pošiljatelj, prejemniki in podatki prilog. Dodatek lahko te podatke pošlje storitvi drugega izdelovalca. Drugih elementov v vašem nabiralniku ne more prebrati ali spremeniti.
 • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.10374.c84d80ed-9b2d-471e-b9ea-f499c5d5259b.978930aa-e54d-456c-a9b3-43183f918883.95c63f18-21e0-4a8c-81dd-bd7b8319f3b7.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.10374.c84d80ed-9b2d-471e-b9ea-f499c5d5259b.978930aa-e54d-456c-a9b3-43183f918883.95c63f18-21e0-4a8c-81dd-bd7b8319f3b7.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21199.c84d80ed-9b2d-471e-b9ea-f499c5d5259b.978930aa-e54d-456c-a9b3-43183f918883.e13cc677-1c91-4570-8a3f-e7e6b2d33ed9.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.54581.c84d80ed-9b2d-471e-b9ea-f499c5d5259b.978930aa-e54d-456c-a9b3-43183f918883.b3f9c329-9519-47aa-8708-b9ea11c5ce67.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52142.c84d80ed-9b2d-471e-b9ea-f499c5d5259b.978930aa-e54d-456c-a9b3-43183f918883.65bdab1a-231b-4ba6-a539-8e37dd5e9156.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.62731.c84d80ed-9b2d-471e-b9ea-f499c5d5259b.978930aa-e54d-456c-a9b3-43183f918883.c0487569-0a77-4a07-a45d-025b6016a330.png