https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31591.ea1fa5f9-3429-45f9-9bc4-a8186bccff04.1944356a-9bea-456f-8941-c2765d87edb7.45345a43-26ac-46a6-b1f6-98040af370db.png

Oliv

avtor: Instaworks Inc

(2 ocene)

Oliv’s Add-in makes it easy to create and change plans directly in Outlook.

Oliv can manage your Slack status, Do Not Disturb settings and auto-respond to messages on your behalf.

It supports 6 unique types of events: Meetings, Focus time, Travel, WFH, Short Out of Office (for within-day events like Doctor appointments) and Long Office Hours (for those vacations that you deserve ;)). There is also an additional “custom” event type, which you can use for your needs that don’t fall into the above event categories.

For each event type, you can customize the Slack status update text and emoji, toggle Slack “Do Not Disturb” and toggle the Slack auto-responder with a customized message at the preferences page. You can also tweak these settings for every individual and recurring events directly in your calendar.

For example, you can:

* Enable “Do Not Disturb” during meetings

* Create blocks of focus time on your calendar with “Do Not Disturb” and auto-responder that responds to your mentions on Slack channels

* Customize your template for Out of Office auto responses, and so on.

Zmogljivosti aplikacije

Ko je ta aplikacija v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta aplikacija ima dovoljenje za dostop do osebnih podatkov in za spreminjanje osebnih podatkov v aktivnem sporočilu, kot so telo, zadeva, pošiljatelj, prejemniki in podatki prilog. Te podatke lahko pošlje storitvi drugega izdelovalca. Drugih elementov v vašem nabiralniku ne more prebrati ali spremeniti.

Hiter pregled

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5771.ea1fa5f9-3429-45f9-9bc4-a8186bccff04.1944356a-9bea-456f-8941-c2765d87edb7.b65314a3-e526-4e16-8f63-bb799bfa986d.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58080.ea1fa5f9-3429-45f9-9bc4-a8186bccff04.1944356a-9bea-456f-8941-c2765d87edb7.d6b4fdd9-62b8-4eca-8963-44540d95635e.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.26721.ea1fa5f9-3429-45f9-9bc4-a8186bccff04.1944356a-9bea-456f-8941-c2765d87edb7.e7676b7e-2ad0-4cdd-84c0-94ead3fa674a.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.43823.ea1fa5f9-3429-45f9-9bc4-a8186bccff04.1944356a-9bea-456f-8941-c2765d87edb7.b289bfad-047b-4b11-a911-b24fd472d85b.png