https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18636.b01fbfb4-369c-4b45-b491-dfb22bfa7b48.dfc6617d-48a3-424b-801d-1970a6b1e1d2.47555d24-bacc-46d2-bfd5-462d493bf562.png

lawtech

vnu

Lawtech - Công cụ tìm kiếm và hỗ trợ kiểm tra chính tả

This application is available in Vietnamese.

Công cụ Lawtech giúp bạn tìm kiếm văn bản pháp luật và kiểm tra chính tả Tiếng Việt một cách nhanh chóng trên chính trình soạn thảo MS Word của mình. Phiên bản Word chúng tôi hỗ trợ là từ Word 2016 trở lên.

Với công cụ tìm kiếm, nó sẽ giúp luật sư hay những người làm về luật giảm bớt thời gian chuyển qua lại giữa trình soạn thảo và trình duyệt web qua đó giúp công việc của họ thuận tiện hơn. Còn với công cụ kiểm tra chính tả, nó phù hợp với tất cả mọi người đang có nhu cầu về việc kiểm tra chính tả Tiếng Việt cho văn bản của mình.

Để sử dụng, bạn chỉ cần click vào "lawtech tool" icon trên thanh công cụ. và màn hình giao diện chính sẽ được hiển thị sau đó.

Và cuối cùng, sự riêng tư của bạn là rất quan trọng với chúng tôi: bởi mặc định công cụ kiểm tra chính tả, thì tài liệu của bạn sẽ được gửi về Lawtech server thông qua kết nối đã được mã hóa. Chúng tôi cam kết rằng không lưu trữ văn bản mà bạn kiểm tra và cũng không lưu trữ địa chỉ IP của bạn.

This application is available in Vietnamese.

Zmogljivosti dodatka
Ko je ta dodatek v uporabi, lahko
  • Bere vsebino dokumenta in ga spreminja
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Hiter pregled
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.3598.b01fbfb4-369c-4b45-b491-dfb22bfa7b48.dfc6617d-48a3-424b-801d-1970a6b1e1d2.0310dc6f-d09b-46d7-bae9-62a44467f6cf.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32806.b01fbfb4-369c-4b45-b491-dfb22bfa7b48.dfc6617d-48a3-424b-801d-1970a6b1e1d2.fc885b12-c8e8-4e6e-8753-ac08d99ac642.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30593.b01fbfb4-369c-4b45-b491-dfb22bfa7b48.dfc6617d-48a3-424b-801d-1970a6b1e1d2.31f8f3e5-5081-41da-b1e6-883f4d9d75eb.png