https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63902.cc78b4af-a6cb-47a3-b8e2-4c309d95b8de.cad6c13a-cae7-49bc-8a19-c37248b7dc63.666d1100-6ba8-409e-9918-9f8b15999e63.png

GetReplied

Virtual Works

Add one-click reply options to the messages you send to prospects, motivating them to reply.

We've made it easy for buyers to reply to you.

GetReplied helps salespeople to increase responses from prospects, reduce sales cycles, and improve close rates.

Create and insert custom one-click reply buttons to your messages.

Get more email replies with GetReplied.

A GetReplied account is required to use this add-in. Start your free 14-day trial now

Zmogljivosti dodatka
Ko je ta dodatek v uporabi, lahko
 • Pošilja podatke prek interneta
 • Ta dodatek ima dovoljenje za dostop do osebnih podatkov in spreminjanje osebnih podatkov v aktivnem sporočilu, kot so telo, zadeva, pošiljatelj, prejemniki in podatki prilog. Dodatek lahko te podatke pošlje storitvi drugega izdelovalca. Drugih elementov v vašem nabiralniku ne more prebrati ali spremeniti.
 • Hiter pregled
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61569.cc78b4af-a6cb-47a3-b8e2-4c309d95b8de.cad6c13a-cae7-49bc-8a19-c37248b7dc63.d9117de4-1957-42cc-8e91-a996a95d66ba.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.64157.cc78b4af-a6cb-47a3-b8e2-4c309d95b8de.cad6c13a-cae7-49bc-8a19-c37248b7dc63.cb324865-966c-4e80-9c03-35efab99e9c0.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63345.cc78b4af-a6cb-47a3-b8e2-4c309d95b8de.cad6c13a-cae7-49bc-8a19-c37248b7dc63.d9654808-7c5b-4456-b4f4-26daae716f8e.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20205.cc78b4af-a6cb-47a3-b8e2-4c309d95b8de.cad6c13a-cae7-49bc-8a19-c37248b7dc63.bafd2c00-dad2-480d-8c9f-511419c247c2.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31706.cc78b4af-a6cb-47a3-b8e2-4c309d95b8de.cad6c13a-cae7-49bc-8a19-c37248b7dc63.c11e0d5c-8c57-4f47-82e5-9782574f72b2.png