https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35104.b24574b9-7e60-4936-a9d1-7001d2091250.c99483d4-d406-4fdc-8cc9-3b8345f81711.8e018590-ebc2-4255-bb47-f7c2791d31e4.png

ReceiptQ | Collect Receipts Easily from Your Inbox

avtor: AMZN Consultants

Send receipts from your inbox to Dropbox in a few clicks. Consolidate receipts into one folder.

ReceiptQ is an Office and SharePoint Add-in that allows you to send your receipts from your Outlook or Microsoft 365 email inbox to Dropbox in two clicks.

Instead of hunting for receipts at the end of the year, ReceiptQ allows you to collect receipts as they arrive in your inbox. ReceiptQ helps eliminate tedious end-of-year receipt collection, save time, and write off more expenses to lower your tax burden.

FEATURES & BENEFITS

-TWO-CLICKS: Save time by sending receipts to Dropbox in two clicks.

-ATTACHED RECEIPTS: Sends attached receipts as PDF to Dropbox.

-EMBEDDED RECEIPTS: If receipt is embedded in email, transform the email into a PDF and send to Dropbox.

-DROPBOX INTEGRATION: Seamless Dropbox integration allows you to consolidate receipts in one folder and share with your accountant.

-DATE & COMPANY NAME FILE NAMING: ReceiptQ assigns filename with date at the beginning of the file so that all receipts are ordered by date within Dropbox folder. ReceiptQ finds company name and also incorporates it into filename.

WORKS ON

-Outlook on iOS (iPhone / iPad)*

-Outlook on Android

-Web Browser (OWA)

-macOS (Outlook 2016+)

-Windows (Outlook 2013+, Outlook Office 365)

Zmogljivosti dodatka

Ko je ta dodatek v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta dodatek ima dovoljenje za branje ali spreminjanje vsebine poljubnega elementa v vašem nabiralniku ter ustvarjanje novih elementov. V poljubnem sporočilu ali elementu koledarja lahko dostopa do osebnih podatkov, kot so telo, zadeva, pošiljatelj, prejemniki ali priloge. Te podatke lahko pošlje storitvi drugega izdelovalca.

Hiter pregled

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.6448.b24574b9-7e60-4936-a9d1-7001d2091250.c99483d4-d406-4fdc-8cc9-3b8345f81711.a361b12a-adfb-4a47-b094-1a356ab1c0e3.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9081.b24574b9-7e60-4936-a9d1-7001d2091250.c99483d4-d406-4fdc-8cc9-3b8345f81711.274fe915-e107-4f32-a724-14b6a2194ca7.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.16271.b24574b9-7e60-4936-a9d1-7001d2091250.c99483d4-d406-4fdc-8cc9-3b8345f81711.a887509f-2347-457e-965b-9b22f4a72154.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.12001.b24574b9-7e60-4936-a9d1-7001d2091250.c99483d4-d406-4fdc-8cc9-3b8345f81711.b663a813-e520-4239-a39c-25e0b66761b9.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60709.b24574b9-7e60-4936-a9d1-7001d2091250.c99483d4-d406-4fdc-8cc9-3b8345f81711.228f74d9-b1ef-4631-8242-3a15d79adb98.png