https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58617.6283a1e9-474d-4fa8-bd98-a71ebf361481.886f9dcf-bf52-4b12-beb8-8c92cdc3a080.70fa37d1-cd33-4473-86d2-787be261668f.png

Vonage Meetings

Vonage Meetings

Quickly add your Vonage Meetings details to your Outlook Calendar events

Vonage Meetings add-on for Outlook allows you to add your conferencing details to the meeting invitation in one click.

Help your business get even more out of Vonage Meetings for Outlook. This add-on allows users to seamlessly add Vonage conferencing details to their Outlook events.

a Vonage Business Communications account is required in order to use this add on. You may visit vonage.com for more information.

Features

Simple adding and saving of conferencing and web collaboration information

Store details for multiple conferencing accounts

Quickly select and add conferencing information to calendar events

Zmogljivosti dodatka
Ko je ta dodatek v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta dodatek ima dovoljenje za dostop do osebnih podatkov in spreminjanje osebnih podatkov v aktivnem sporočilu, kot so telo, zadeva, pošiljatelj, prejemniki in podatki prilog. Dodatek lahko te podatke pošlje storitvi drugega izdelovalca. Drugih elementov v vašem nabiralniku ne more prebrati ali spremeniti.
  • Hiter pregled
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.62455.6283a1e9-474d-4fa8-bd98-a71ebf361481.886f9dcf-bf52-4b12-beb8-8c92cdc3a080.f894bb7e-39a9-434a-aae0-e37e383bf748.png