https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47455.b25b658d-6144-4dd9-a6df-81f9e5298314.5fe3a1c3-3872-46fa-a792-82dc248a4d7b.55c9f04f-4f0f-44b6-bf10-a2a0e6de2e00.png

ZoomInfo Chat

avtor: Insent

Conversational platform for B2B GTM teams

ZoomInfo Chat helps businesses route more qualified leads to the sales team, convert them real-time and accelerate the sales cycle. Powered by ZoomInfo's best-in-class B2B intelligence layer and deep integrations with the revenue tech stack, ZoomInfo Chat helps you build successful sales conversations that convert. With Microsoft Teams and ZoomInfo Chat integration, you can now initiate and respond to conversations right within Microsoft Teams.If you don't have an account yet, learn what we have in store for businesses like yours. Dive in here [ZoomInfo Chat](https://www.zoominfo.com/chat).

Zmogljivosti dodatka

Ko je ta dodatek v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta dodatek ima dovoljenje za dostop do osebnih podatkov v aktivnem sporočilu, kot so telefonske številke, poštni naslovi ali naslovi URL. Dodatek lahko te podatke pošlje storitvi drugega izdelovalca. Drugih elementov v vašem nabiralniku ne more prebrati ali spremeniti.

Hiter pregled

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58708.b25b658d-6144-4dd9-a6df-81f9e5298314.5fe3a1c3-3872-46fa-a792-82dc248a4d7b.ddca9024-fb68-417e-b4a0-3a5998f0e19d.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40632.b25b658d-6144-4dd9-a6df-81f9e5298314.5fe3a1c3-3872-46fa-a792-82dc248a4d7b.e5563996-bfb0-4922-9fe8-95e430ec53c8.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.37554.b25b658d-6144-4dd9-a6df-81f9e5298314.5fe3a1c3-3872-46fa-a792-82dc248a4d7b.2186b736-ef6b-4725-91c7-3aadba3d52db.png