Talbase

Talbase

Talbase Add-in makes key Talbase features available directly within Outlook.

These features include:

Add Candidate

Add Client

Shortlist

Note: a Talbase account is required to use this add-in. If you or your organisation does not have a Talbase account, you will need to visit https://talbase.com/pricing

Note: this add-in requires a Lite, Pro or Enterprise Subscription. To login to the add-in you must have an active Talbase account associated with one of these subscriptions. Please contact craig@talbase.com if you have follow up questions or would like to enquire about how to obtain a subscription.

Note: You can download and install this Talbase Office Add-in, however you will not be able to login and use the main features of the add-in without a Talbase account.

Zmogljivosti dodatka
Ko je ta dodatek v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta dodatek ima dovoljenje za branje ali spreminjanje vsebine poljubnega elementa v vašem nabiralniku ter ustvarjanje novih elementov. V poljubnem sporočilu ali elementu koledarja lahko dostopa do osebnih podatkov, kot so telo, zadeva, pošiljatelj, prejemniki ali priloge. Te podatke lahko pošlje storitvi drugega izdelovalca.
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24400.9dd363e4-64a3-48a2-b51a-41a7d7affcd9.58dd8251-1164-42ba-85fd-1ba4a4956f83.29992633-5bca-44a1-8a19-c1bd6c2c71dc.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24400.9dd363e4-64a3-48a2-b51a-41a7d7affcd9.58dd8251-1164-42ba-85fd-1ba4a4956f83.29992633-5bca-44a1-8a19-c1bd6c2c71dc.png