https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14121.5ad63b05-719b-4f90-b881-b738fe155529.a0eadd98-25d5-4727-ba5d-5fbcc0b9c8ba.be0c403c-cc70-4d8d-92a4-6cbf5cbc3a27.png

MockFlow

avtor: Produle

(1 ocene)

Draw and collaborate on UI designs within your Team channels

Use MockFlow for MS Teams to draw and collaboration UI within your team channels

It lets you

1. Add UI projects as custom tabs and pin it to your team channels

2. Export UI drawings to any channel

3. Add as a personal app for creating UI wireframes

Note: License is required for certain features and collaboration. It can be purchased at https://mockflow.com/pricing

Zmogljivosti dodatka

Ko je ta dodatek v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta dodatek ima dovoljenje za dostop do osebnih podatkov v aktivnem sporočilu, kot so telefonske številke, poštni naslovi ali naslovi URL. Dodatek lahko te podatke pošlje storitvi drugega izdelovalca. Drugih elementov v vašem nabiralniku ne more prebrati ali spremeniti.

Hiter pregled

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44625.5ad63b05-719b-4f90-b881-b738fe155529.a0eadd98-25d5-4727-ba5d-5fbcc0b9c8ba.484718d5-1b30-4150-adae-e7315d6385f9.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14391.5ad63b05-719b-4f90-b881-b738fe155529.a0eadd98-25d5-4727-ba5d-5fbcc0b9c8ba.d8ed410c-584e-4a83-bbbf-3a9adeef6046.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.2393.5ad63b05-719b-4f90-b881-b738fe155529.a0eadd98-25d5-4727-ba5d-5fbcc0b9c8ba.b3d7b696-3a96-4380-94dc-c7c80097f01b.png