https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.39674.c4cc8789-43b7-4068-a646-73827a4cf62d.647b50f3-5244-493e-a91e-a6886f35553d.caa8853b-d799-442f-8e6e-06b3eaf0f014.png

Phonero SMS Office

avtor: Systor Vest

Send SMS from Outlook with Phonero. Make templates and recipient groups using your Outlook contacts!

This plugin lets you send SMS directly from Outlook with your Phonero subscription. You can create contact lists, with auto-completion from your Outlook contacts, and create your own message templates. You can also choose to use a company name (configured by Phonero) instead of phone number as sender.

When you read an email that contains a phone number, you can click on the number to directly open the plugin and send an SMS.

Phone numbers can be fetched both from private contact lists and your organization's contact lists through Office 365.

(Note: This plugin does not work with Internet Explorer – please use an up-to-date browser such as Edge or Firefox.)

Zmogljivosti dodatka

Ko je ta dodatek v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta dodatek ima dovoljenje za branje ali spreminjanje vsebine poljubnega elementa v vašem nabiralniku ter ustvarjanje novih elementov. V poljubnem sporočilu ali elementu koledarja lahko dostopa do osebnih podatkov, kot so telo, zadeva, pošiljatelj, prejemniki ali priloge. Te podatke lahko pošlje storitvi drugega izdelovalca.

Hiter pregled

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33383.c4cc8789-43b7-4068-a646-73827a4cf62d.647b50f3-5244-493e-a91e-a6886f35553d.b0a823fc-4afb-4a23-8c37-915efd0b07ad.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.171.c4cc8789-43b7-4068-a646-73827a4cf62d.647b50f3-5244-493e-a91e-a6886f35553d.84fe0104-7d0b-4738-b55d-98ad812cd610.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.6717.c4cc8789-43b7-4068-a646-73827a4cf62d.647b50f3-5244-493e-a91e-a6886f35553d.827595b8-56c0-4594-bf9b-5fdafb6b6d73.png